kontenernaodpady.pl

Odpady mieszane

Czy chcesz pozbyć się śmieci mieszanych?

odpady pobudowlane

Prace rozbiórkowe, projekty budowlane czy też remontowe prawie zawsze generują różnego rodzaju odpady zwane powszechnie mieszanymi. W przeciwieństwie do gruzu czy też odpadów zielonych, nie są to surowce wtórne. Śmieci takie powinny trafić do pojemnika na odpady pobudowlane. Śmieci mieszane niestety nie nadają się do ponownego wykorzystania, co sprawia, że ​​ich utylizacja jest znacznie droższa niż przykładowo gruzu. Dlatego zalecamy, aby zawsze przesegregować powstałe odpady i oddzielić je np. od gruzu czy też ziemi. Bardzo chętnie pomożemy wybrać odpowiedni pojemnik na odpady poremontowe we właściwym rozmiarze, a także rozwiejemy wszelkie wasze wątpliwości.

  • Co wolno umieszczać w pojemniku na odpady mieszane?

Tworzywa sztuczne, papier, szkło, metale, opakowania, dywany, meble, kable gumowe, rury, drzwi, okna, kamienie, gruz, drewno itp. Ten wykaz nie jest kompletny, to tylko typowe przykłady odpadów mieszanych. 

  • Czego nie wolno umieszczać w pojemniku na odpady mieszane?
Azbest i wszelkiego rodzaju odpady niebezpieczne powstałe podczas prac remontowych. Pełen katalog odpadów niebezpiecznych jest dostępny pod tym linkiem.

Niestosowanie się do powyższych zasad może skutkować naliczeniem opłat dodatkowych.